خرید ممبر واقعی - خرید ممبر کانال - خرید ممبر گروه تلگرام - تبلیغات نوتیفکیشن و پاپ آپ


ممبر جوین مستقیم

30هزارتومان
30هزارتومان
 • 500
  ممبر واقعی
 • هدیه 500 ممبر واقعی

ممبر جوین مستقیم

60هزارتومان
60هزارتومان
 • 1000
  ممبر واقعی
 • هدیه 1000 ممبر واقعی

ممبر جوین مستقیم

120هزارتومان
120هزارتومان
 • 2000
  ممبر واقعی
 • هدیه 1000 ممبر واقعی

ممبر جوین مستقیم

300هزارتومان
300هزارتومان
 • 5000
  ممبر واقعی
 • هدیه 1000 ممبر واقعی

ممبر جوین مستقیم

600هزارتومان
600هزارتومان
 • 10000
  ممبر واقعی
 • همراه با هدیه واقعی

ممبر جوین مستقیم

نکات مهمقبل از خرید
نکات مهمقبل از خرید
 • تمامی ممبر ها به همراه هدیه واقعی میباشند
 • ویو بین 10 تا 30 درصد
  ریزش بین 30 تا 70 درصد

ممبر فیک کانال

5هزارتومان
5هزارتومان
 • 100
  ممبر فیک کانال
  همراه با بازدید

ممبر فیک کانال

10هزارتومان
10هزارتومان
 • 200
  ممبر فیک کانال
  همراه با بازدید

ممبر فیک کانال

20هزارتومان
20هزارتومان
 • 500
  ممبر فیک کانال
  همراه با بازدید

ممبر فیک کانال

35هزارتومان
35هزارتومان
 • 1000
  ممبر فیک کانال
  همراه با بازدید

ممبر فیک کانال

45هزارتومان
45هزارتومان
 • 2000
  ممبر فیک کانال
  همراه با بازدید

ممبر فیک کانال

نکات مهمقبل از خرید
نکات مهمقبل از خرید
 • دارای بازدید از چند پست اخر
  احتمال حذف شدن پس از چند ماه

ممبر پاپ اپ

90هزار تومان
90هزار تومان
 • 1000
  ممبر پاپ اپ

ممبر پاپ اپ

180هزار تومان
180هزار تومان
 • 2000
  ممبر پاپ اپ

ممبر پاپ اپ

260هزار تومان
260هزار تومان
 • 3000
  ممبر پاپ اپ

ممبر پاپ اپ

340هزار تومان
340هزار تومان
 • 4000
  ممبر پاپ اپ

ممبر پاپ اپ

420هزار تومان
420هزار تومان
 • 5000
  ممبر پاپ اپ

ممبر پاپ اپ

نکات مهمقبل از خرید
نکات مهمقبل از خرید
 • ویو بین 40 تا 80 درصد
  ریزش بین 10 تا 50 درصد
  دارای لینک گزارش

ممبر گروه

20هزارتومان
20هزارتومان

ممبر گروه

35هزارتومان
35هزارتومان

ممبر گروه

65هزارتومان
65هزارتومان

ممبر گروه

90هزار تومان
90هزار تومان
 • 3000
  ممبر گروه
 • این تعداد ممبر فیک موجود نمیباشد

ممبر گروه

110هزار تومان
110هزار تومان
 • 4000
  ممبر گروه
 • این تعداد ممبر فیک موجود نمیباشد

ممبر گروه

نکات مهمقبل از خرید
نکات مهمقبل از خرید
 • ممبر فیک
  دارای نام و عکس مناسب
  ریزش از 1 تا 5 ماه
  زمان انجام سفارش 1 الی 24 ساعت
 • لطفا اد ممبر گروه را باز بگذارید

تبلیغات نوتیفیکیشن

30هزارتومان
30هزارتومان
 • 20
  هزار ارسال
  نوتیفیکیشن

تبلیغات نوتیفیکیشن

60هزارتومان
60هزارتومان
 • 50
  هزار ارسال
  نوتیفیکیشن

تبلیغات نوتیفیکیشن

120هزارتومان
120هزارتومان
 • 100
  هزار ارسال
  نوتیفیکیشن

تبلیغات نوتیفیکیشن

260هزارتومان
260هزارتومان
 • 200
  هزار ارسال
  نوتیفیکیشن

تبلیغات نوتیفیکیشن

700هزارتومان
700هزارتومان
 • 500
  هزار ارسال
  نوتیفیکیشن

تبلیغات نوتیفیکیشن

نکات مهمقبل از خرید
نکات مهمقبل از خرید
 • ارسال بنر دلخواه شما روی گوشی کاربران
  به همراه لینک گزارش

ممبر واقعی آفلاین

20هزارتومان
20هزارتومان
 • 500
  ممبر آفلاین

ممبر واقعی آفلاین

40هزارتومان
40هزارتومان
 • 1000
  ممبر آفلاین

ممبر واقعی آفلاین

80هزارتومان
80هزارتومان
 • 2000
  ممبر آفلاین

ممبر واقعی آفلاین

120هزارتومان
120هزارتومان
 • 3000
  ممبر آفلاین

ممبر واقعی آفلاین

150هزارتومان
150هزارتومان
 • 5000
  ممبر آفلاین

ممبر واقعی آفلاین

نکات مهمقبل از خرید
نکات مهمقبل از خرید
 • ویو بین 10 تا 30 درصد
  ریزش بین 10 تا 30 درصد
نوشته های تازه
پربازدیدترین مطالب
  مطالب جدید
  اینستاگرام
   تصادفی