پرداخت آنلاین


online-payment libano


پرداخت وجه به صورت کارت به کارت

در صورت استفاده از این روش حتما اسکرین شات یا عکس رسید خود را برای تلگرام ما ارسال کنید

6104337843497841

بنام مسعود رستگارزاده (بانک ملت)


پرداخت وجه با استفاده از درگاه

در صورت استفاده از این روش اسکرین شات پرداخت را نزد خود نگهداری کنید

پرداخت آنلاین