لیبانو – خرید بازدید پست های کانال تلگرام – افزایش ویو پست های کانال در تلگرام


خرید بازدید پست های کانال تلگرام – افزایش ویو پست های کانال در تلگرام


نکات مهم قبل از خرید بازدید پست کانال تلگرام :

  • با انتخاب این طرح بازدید از 5 یا 10 پست اخر کانال انجام میشود
  • زمان تقریبی شروع سفارش پس از ثبت : 1 الی 12 ساعت خواهد بود
  • زمان تقریبی اضافه شدن هر ۵۰۰۰ بازدید : 1 الی 2 ساعت میباشد
  • دقت کنید که این طرح ماهانه یا هفتگی نمیباشد و با هر بار خرید به همان میزان انجام خواهد شد
  • در صورتی که نتوانستید لینک کانال را برای ما ارسال کنید
  • میتوانید اسکرین شات پرداخت + لینک کانال را در تلگرام برای ما ارسال کنید
  • ارتباط با مادر تلگرام[email protected]

بنا به دستور کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه خدماتی در این رابطه ارائه نمی شود.

[gravityform id=”8″ title=”true” description=”true”]


خرید بازدید پست های کانال تلگرام – افزایش ویو پست های کانال در تلگرام

  • خانه
  • خرید بازدید پست های کانال تلگرام – افزایش ویو پست های کانال در تلگرام