ذخیره کردن متن های کپی شده در کلیپبورد گوشی + برنامه ی Clipboard Manager

ذخیره کردن متن های کپی شده در کلیپبورد برای بسیاری…